Ultralydveidet behandling med injeksjon av kortison

Bruk av kortison kan være et godt alternativ i de tilfeller annen behandling/trening ikke har ført frem.

For at medisinen skal virke er det helt avgjørende at den blir injisert i riktig struktur. Enkelte ganger kan det være snakk om å treffe i områder som bare er noen millimeter store.

Forskning har vist at selv de mest erfarne injeksjonsbehandlere bare treffer på under halvparten av injeksjonene hvis ultralyd ikke benyttes. Dette kan i enkelte tilfeller være årsaken til at tidligere behandling med kortison ikke har hatt effekt. Ved bruk av ultralyd kan man være tilnærmet 100 % sikker på at injeksjonen treffer på riktig plass.

Vi kan hos oss ut fra en grundig undersøkelse avgjøre om kortison kan/bør benyttes. Hvis vi finner grunnlag for denne behandlingen vil vi kontakte din behandlende lege og informere om dette. I Norge er det bare legen som kan skrive ut resept på medisiner. Det er derfor opp til fastlegen å ta den endelige avgjørelsen om bruk av kortison. Hvis legen godkjenner prosedyren, og skriver ut resept på preparatet, kan du hente medisinen ut på apoteket og medbringe den til oss for ultralydveiledet administrering.

I akuttfasen etter en skade er det først og fremst immunforsvaret som jobber aktivt for å bygge opp igjen vevet. Bruk av kortison i denne fasen er svært uheldig selv om pasientene vil oppleve en raskere bedring. Studier viser at bruk av kortison i akuttfasen øker sannsynligheten for at pasienten får tilbakefall ila 12 måneder.

Kortison bør derfor fortrinnsvis benyttes i den mer kroniske fasen av en skade. En ”kronisk” skade oppstår dersom kroppens immunforsvar mislykkes i å reparere skaden.

Etter en kortisoninjeksjon er det veldig viktig at pasienten får informasjon om nødvendig avlastning i perioden etter behandlingen slik at vevet ikke overbelastes. Spesiell varsomhet må benyttes ved behandling av vektbærende sener og ligamenter/bånd. Når kortisonet er brutt ned kan opptrening igangsettes for å styrke skadet vev og unngå tilbakefall.

Manuellterapeut

Ta kontakt med Manuellterapeut Christian Hammer eller Line Schau Ystgaard hvis du lurer på om behandligen kan være aktuell for deg.

Scroll to Top