Karen Marie Mathismoen i pensjon

Karen Marie Mathismoen har etter en lang fremgangsrik karriere valgt å gå i pensjon 31.10.2019. Hun er meget savnet av oss på Team Åsfysio. Karen Marie har vært en stor hjelp og støttespiller for mange mennesker gjennom hele sitt yrkesliv.

Del på Sociale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top